Dotýkáme se kamenů Mariánského sloupu

Každý kámen má svou historii, od vylomení, kdy se odpoutá od skály, začíná putovat. Dotknou se jej lomaři, lana při nakládání, řidiči jej kurtují při dopravě, pak kamenosochaři a kameníci dlouhou dobu ve své dílně. Dotýkají se jej dlátem, až mu dají definitivní tvar. Pak znovu transport, nakládání, jeřáb. Po cestě se jej dotkne mnoho lidí, kteří jej jen tak pozdraví, pohladí. Pak znovu kameníci, aby jej uložili na jeho definitivní místo. Podložit olovem, vyvážit, nadzdvihnout, osadit do malty, zvážit do roviny, posunout, vyspárovat mezery. Je to tisíce dotyků.

Nyní začínáme dávat na své definitivní místo jednotlivé kameny Mariánského sloupu uprostřed náměstí, na vybudovaný základ. Jsme sice zatím jen tři, ve skutečnosti se kolem ani více rukou nevejde. Ale tolik pomocných rukou, které se s nadšením nabízejí, jsem netušil, že v této chvíli, o které jsme dlouho snili, bude – je. Nabízejí se přátelé, kteří znají tento příběh kamenů, které už putují 23 let. Nabízejí zdarma dopravu, organizaci, oplocení, jeřáby, cihly na zazdění, speciální maltu, výkopové práce i vybetonování základu. Vše se děje zdarma. A z radosti. Je to možnost způsobu uskutečnění. A ještě větší část lidí se chce jen kamene dotknout, aby byla součástí tohoto příběhu, protože mu fandí a rozumí mu. Jsou schopni o něm napsat, sdělit jej, diskutovat, pomodlit se za jeho uskutečnění. Aby bylo na světě lépe. Tak to nyní prožíváme.

Píši za nás kameníky. A to na co při práci myslím, je doba, ve které se vše uskutečňuje. Vzpomínám při práci na všechny, kteří se potýkají s nemocí. Držím jim palce a modlím se za uzdravení. Je to prostě tak.

První kameny na Staroměstském náměstí

V úterý 17. března nám chlapi z DAP s Petrem Ondráškem postavili znovu stavební ohradu. Ve středu jsme naložili na auto, se kterým přijel do dílny v Dobřichovicích, kde je nyní uskladněn veškerý kámen Mariánského sloupu Honza Trutnovský a Dorek. Ještěrkou Tom naložil 4 palety schodů a odvezli jsme je na Staroměstské náměstí. Složili jsme je hydraulickou rukou na staveniště a začali s pokládáním na své místo.

Do konce týdne jsme složili na sucho první schod. Pasuje. Teď jej budeme ukládat do malty a pak přijde druhý, třetí. Pak se budou skládat bloky středu, které věnovala česká města. A pak dál.

Děkuji za vše, za pomoc, přímluvu, za dotek. Je to jen kámen, ale lidé ho zde tenkrát stejně jako nyní poskládali jako poděkování za záchranu.

20. března 2020
sochař Petr Váňa

Foto:
Martina Řehořová, Člověk a víra
Jan Křtitel Černý

Geodetické zaměření a základová deska

V uplynulých dnech proběhl archeologický průzkum odkrytých základů původního sloupu, geodetické zaměření a byla zahájena betonáž základové desky pro stavbu sloupu.

Kdybychom přirovnali mariánský sloup ke květině, tak nyní jsme pouze v květináči.
Zajímavé je dotýkat se tohoto historického místa i hlíny a dna této nádoby.

sochař Petr Váňa 27.2.2020

Geodetické zaměření

Mariánský sloup byl důležitým bodem určování pražského poledne, a proto zaměření jeho přesné pozice je velmi důležitý a zajímavý úkol.

Pro zaměření byly nalezeny přesné historické geodetické plány – tzv. „císařský otisk“ z 20 let 19. století.
Současný geodet Jan Jelínek si pochvaloval práci zaměřovačů z minulého století. Mariánský sloup byl dokonce geodetickým bodem pro zaměřování okolních staveb a jeho pozici lze jeho přesně rekonstruovat.

Odhalení původních základů

Po skrytí dlažby se nejdříve objevil beton silný 20cm, který je pravděpodobně pod celou dlažbou náměstí. Ve vyměřeném výkopu mariánského sloupu jsme tento beton odsekali a dostali se na vrchní plochu původního základu. Základ pod mariánským sloupem je opravdu v půdorysu původního zaměření.

Archeologický průzkum

Nedílnou součástí stavby je zdokumentování původních základů, na kterých bude mariánský sloup obnoven. To provedl PhDr. Jaroslav Podliska, Ph.D. s týmem archeologů z Národního památkového ústavu v Praze.

Podle dochovaných zpráv se zde mohly nacházet listiny z roku 1650. Tato zpráva se ale při průzkumu nepotvrdila.

Celý původní základ je složen z kamenů prolitých vápennou maltou. Některé kameny byly původně např. částmi zdí a ostění oken pražských domů a druhotně posloužily v základech sloupu.

Archeologové odkryli celý obrys základů a zdokumentovali jej. Uprostřed se objevila druhotně vykopaná rýha s betonovou rourou a u jedné strany průchodky s nefunkční kabeláží.

Základová deska

Po posouzení statikem se pokračuje dále podle schváleného projektu. Původní základy se odseparovaly geotextilií a 26. února 2020 byla plocha srovnána podkladním betonem.

Na podklad se znovu vytyčil geodeticky obrys základů a začalo sestavování armatury. Celá plocha základové desky bude vybetonována až do úrovně dlažby a uprostřed bude vybíhat kostka, která nese střední díl sloupu.

Dlažba bude k základové desce dodlážděna a velikonoční trhy přesně zapadají do technologické přestávky nabývání pevnosti základového betonu. Po tuto dobu bude zábor zmenšen. Kamenické práce začnou po velikonocích.

Setkání s panem farářem Kelnarem z Týnského chrámu

Úvodní foto: Eugen Kukla

Práce na základech začaly

Stavba mariánského sloupu může pokračovat. Po prvním vytažení kostek 29.5.2019 můžeme nyní pokračovat i se záborem a stavení ohradou. Tu ráno provedla firma DAP spolu se skrytím dlažby.
Stavbu základů mariánského sloupu bude provádět Stavitelství Řehoř. Proběhlo předání staveniště Společnosti pro obnovu mariánského sloupu této firmě. Dozor stavby provádí firma Edifice.

My kameníci jsme u toho a je to velká radost. Dál budeme připravovat kameny mariánského sloupu, na jejichž osazení dojde po Velikonocích v dubnu.

Zelená pro Mariánský sloup a co dál za kamenosochaře?

Jistě jste v médiích zaregistrovali, že zastupitelstvo schválilo obnovu historické památky Mariánského sloupu na pražském Staroměstském náměstí.
Moc děkujeme za podporu a přímluvy!

Co to znamená pro mariánskou kamenosochařskou huť?

Kameneny potřebujeme z lodi vyložit na břeh, abychom je mohli při osazování malým autem postupně vozit na Staroměstské náměstí. Logisticky je to složitý úkol. Sehnali jsme tlačný remorker, kamiony, jeřáb, ještěrku a v úterý v 9hod odplujeme od Karlova mostu. V přistavu Radotín bude probíhat překládka na kamiony a převoz do kamenosochařské dílny v Dobřichovicích. Je to 60 tun kamene, který je potřeba roztřídit a seřadit pro osazování.

Kdy se začne stavět a jak dlouho to potrvá?

Prvním krokem bude dojít na stavební úřad a získat zábor pozemku nutný pro stavbu a vjezd na Staroměstské náměstí a obnovit některé dokumenty.

Samotnou stavbu zahájíme vybudováním stavebního zařízení a výkopovými pracemi, které odhalí základy původního sloupu. Ty budou zakonzervovány a doplněny na úroveň současné dlažby náměstí podle schváleného statického projektu.
Pak můžeme začít stavět samotnou architekturu Mariánského sloupu a na závěr jeřábem osadit sloup, hlavici a sochu Panny Marie.
Celá tato práce může trvat 4-5 měsíců. Přijďte se podívat, přijďte nám pomoci!

Jiří T.Kotalík: Obnova sloupu

Vážení zastupitelé Hlavního města Prahy,

dovoluji si Vás oslovit v souvislosti s jedním bodem programu lednové schůze zastupitelstva, kterým je obnova mariánského sloupu na Staroměstském náměstí.
Jsem historik umění a památkář, emeritní rektor AVU, emeritní Generální ředitel NPÚ, současný předseda její Vědecké rady, člen komise Ministra kultury pro památkovou péči a člen Rady ministra kultury pro vědu, výzkum a vývoj. Pracoval jsem i v pozici předsedy Odborné pracovní skupiny pro revitalizaci staroměstského náměstí a okolí,která připravila závěrečné doporučující stanovisko k obnově sloupu pro Radu i Zastupitelstvo HMP.
K tématu jsem se vyjadřoval opakovaně, naposledy v obšírném stanovisku zaslaném v červenci 2019 primátorovi, náměstkovi primátora a radní pro kulturu. Nevím, jak obdobná stanoviska kolují směrem k zastupitelům . nicméně pro klid svého svědomí si Vás ještě jednou dovoluji oslovit pasáží , které sumarizuje důvody obnovy sloupu . Zvažte je, prosím.

Sumarizace důvodů k obnově mariánského sloupu na Staroměstském náměstí:

  • reflexe historické situace – náprava chyby
  • urbanistický a městotvorný význam sloupu v kontextu náměstí jako NPÚ
  • obnova středobodu, těžiště náměstí
  • připomínka významné barokní památky v kontextu veřejného prostoru
  • doklad obnovy veřejného prostoru a důstojné úpravy místa mnoha historických událostí se statutem Národní kulturní památky
  • obnova kultovního místa – viz. Mariánská legie
  • zachování paměti národa
  • obnova funkce gnómónu a slunečních hodin
  • náprava barbarského vandalství vydávaného za revoluční čin -nebyl zničen z moci úřední a institucionální, skupinou občanů a nechť je zase skupinou občanů obnoven – stačí to umožnit a převzít dílo jako dar ( koneckonců v této věci existuje smlouva mezi sdružením a městem)
  • respekt k sumě spousta seriozní práce, kterou spontánně odvedly občanští aktivisté při vzniku repliky a přípravě obnovy . Bylo splněno všech 5 památkářských podminek, utraceno xy miliony, dílo vyrobeno ve standardní kvalitně. Takových sloupů máme po celé republice desítky a stovky- v Praze jich bylo svého času 12.

Pokračovat ve čtení „Jiří T.Kotalík: Obnova sloupu“