Geodetické zaměření a základová deska

V uplynulých dnech proběhl archeologický průzkum odkrytých základů původního sloupu, geodetické zaměření a byla zahájena betonáž základové desky pro stavbu sloupu.

Kdybychom přirovnali mariánský sloup ke květině, tak nyní jsme pouze v květináči.
Zajímavé je dotýkat se tohoto historického místa i hlíny a dna této nádoby.

sochař Petr Váňa 27.2.2020

Geodetické zaměření

Mariánský sloup byl důležitým bodem určování pražského poledne, a proto zaměření jeho přesné pozice je velmi důležitý a zajímavý úkol.

Pro zaměření byly nalezeny přesné historické geodetické plány – tzv. „císařský otisk“ z 20 let 19. století.
Současný geodet Jan Jelínek si pochvaloval práci zaměřovačů z minulého století. Mariánský sloup byl dokonce geodetickým bodem pro zaměřování okolních staveb a jeho pozici lze jeho přesně rekonstruovat.

Odhalení původních základů

Po skrytí dlažby se nejdříve objevil beton silný 20cm, který je pravděpodobně pod celou dlažbou náměstí. Ve vyměřeném výkopu mariánského sloupu jsme tento beton odsekali a dostali se na vrchní plochu původního základu. Základ pod mariánským sloupem je opravdu v půdorysu původního zaměření.

Archeologický průzkum

Nedílnou součástí stavby je zdokumentování původních základů, na kterých bude mariánský sloup obnoven. To provedl PhDr. Jaroslav Podliska, Ph.D. s týmem archeologů z Národního památkového ústavu v Praze.

Podle dochovaných zpráv se zde mohly nacházet listiny z roku 1650. Tato zpráva se ale při průzkumu nepotvrdila.

Celý původní základ je složen z kamenů prolitých vápennou maltou. Některé kameny byly původně např. částmi zdí a ostění oken pražských domů a druhotně posloužily v základech sloupu.

Archeologové odkryli celý obrys základů a zdokumentovali jej. Uprostřed se objevila druhotně vykopaná rýha s betonovou rourou a u jedné strany průchodky s nefunkční kabeláží.

Základová deska

Po posouzení statikem se pokračuje dále podle schváleného projektu. Původní základy se odseparovaly geotextilií a 26. února 2020 byla plocha srovnána podkladním betonem.

Na podklad se znovu vytyčil geodeticky obrys základů a začalo sestavování armatury. Celá plocha základové desky bude vybetonována až do úrovně dlažby a uprostřed bude vybíhat kostka, která nese střední díl sloupu.

Dlažba bude k základové desce dodlážděna a velikonoční trhy přesně zapadají do technologické přestávky nabývání pevnosti základového betonu. Po tuto dobu bude zábor zmenšen. Kamenické práce začnou po velikonocích.

Setkání s panem farářem Kelnarem z Týnského chrámu

Úvodní foto: Eugen Kukla

Práce na základech začaly

Stavba mariánského sloupu může pokračovat. Po prvním vytažení kostek 29.5.2019 můžeme nyní pokračovat i se záborem a stavení ohradou. Tu ráno provedla firma DAP spolu se skrytím dlažby.
Stavbu základů mariánského sloupu bude provádět Stavitelství Řehoř. Proběhlo předání staveniště Společnosti pro obnovu mariánského sloupu této firmě. Dozor stavby provádí firma Edifice.

My kameníci jsme u toho a je to velká radost. Dál budeme připravovat kameny mariánského sloupu, na jejichž osazení dojde po Velikonocích v dubnu.

Zelená pro Mariánský sloup a co dál za kamenosochaře?

Jistě jste v médiích zaregistrovali, že zastupitelstvo schválilo obnovu historické památky Mariánského sloupu na pražském Staroměstském náměstí.
Moc děkujeme za podporu a přímluvy!

Co to znamená pro mariánskou kamenosochařskou huť?

Kameneny potřebujeme z lodi vyložit na břeh, abychom je mohli při osazování malým autem postupně vozit na Staroměstské náměstí. Logisticky je to složitý úkol. Sehnali jsme tlačný remorker, kamiony, jeřáb, ještěrku a v úterý v 9hod odplujeme od Karlova mostu. V přistavu Radotín bude probíhat překládka na kamiony a převoz do kamenosochařské dílny v Dobřichovicích. Je to 60 tun kamene, který je potřeba roztřídit a seřadit pro osazování.

Kdy se začne stavět a jak dlouho to potrvá?

Prvním krokem bude dojít na stavební úřad a získat zábor pozemku nutný pro stavbu a vjezd na Staroměstské náměstí a obnovit některé dokumenty.

Samotnou stavbu zahájíme vybudováním stavebního zařízení a výkopovými pracemi, které odhalí základy původního sloupu. Ty budou zakonzervovány a doplněny na úroveň současné dlažby náměstí podle schváleného statického projektu.
Pak můžeme začít stavět samotnou architekturu Mariánského sloupu a na závěr jeřábem osadit sloup, hlavici a sochu Panny Marie.
Celá tato práce může trvat 4-5 měsíců. Přijďte se podívat, přijďte nám pomoci!

Jiří T.Kotalík: Obnova sloupu

Vážení zastupitelé Hlavního města Prahy,

dovoluji si Vás oslovit v souvislosti s jedním bodem programu lednové schůze zastupitelstva, kterým je obnova mariánského sloupu na Staroměstském náměstí.
Jsem historik umění a památkář, emeritní rektor AVU, emeritní Generální ředitel NPÚ, současný předseda její Vědecké rady, člen komise Ministra kultury pro památkovou péči a člen Rady ministra kultury pro vědu, výzkum a vývoj. Pracoval jsem i v pozici předsedy Odborné pracovní skupiny pro revitalizaci staroměstského náměstí a okolí,která připravila závěrečné doporučující stanovisko k obnově sloupu pro Radu i Zastupitelstvo HMP.
K tématu jsem se vyjadřoval opakovaně, naposledy v obšírném stanovisku zaslaném v červenci 2019 primátorovi, náměstkovi primátora a radní pro kulturu. Nevím, jak obdobná stanoviska kolují směrem k zastupitelům . nicméně pro klid svého svědomí si Vás ještě jednou dovoluji oslovit pasáží , které sumarizuje důvody obnovy sloupu . Zvažte je, prosím.

Sumarizace důvodů k obnově mariánského sloupu na Staroměstském náměstí:

  • reflexe historické situace – náprava chyby
  • urbanistický a městotvorný význam sloupu v kontextu náměstí jako NPÚ
  • obnova středobodu, těžiště náměstí
  • připomínka významné barokní památky v kontextu veřejného prostoru
  • doklad obnovy veřejného prostoru a důstojné úpravy místa mnoha historických událostí se statutem Národní kulturní památky
  • obnova kultovního místa – viz. Mariánská legie
  • zachování paměti národa
  • obnova funkce gnómónu a slunečních hodin
  • náprava barbarského vandalství vydávaného za revoluční čin -nebyl zničen z moci úřední a institucionální, skupinou občanů a nechť je zase skupinou občanů obnoven – stačí to umožnit a převzít dílo jako dar ( koneckonců v této věci existuje smlouva mezi sdružením a městem)
  • respekt k sumě spousta seriozní práce, kterou spontánně odvedly občanští aktivisté při vzniku repliky a přípravě obnovy . Bylo splněno všech 5 památkářských podminek, utraceno xy miliony, dílo vyrobeno ve standardní kvalitně. Takových sloupů máme po celé republice desítky a stovky- v Praze jich bylo svého času 12.

Pokračovat ve čtení „Jiří T.Kotalík: Obnova sloupu“

Radost a naděje

Věřím a vím, že vznik sochy není věcí rozumu, ale citu, naděje a radosti. Energie, síla, čas, jenž dáváte do toho, aby byla socha začatá, aby se na ní mohlo pokračovat a aby mohla být dokončena, je pošetilost. Přesto do tohoto jdete s radostí, zápalem, fyzická námaha je požitek. Představa žene ruce dopředu.

Ale jen v tu chvíli, když impulz pro vznik kamenné sochy je silný. Není to hobby. Je to nutnost. Nečinnost by byla promarněný kus života.
A já viděl silný impulz pro vznik sochy. A proto ta socha je krásná.
Muži bránili své město, dlouho. Svou rodinu, domov, svou ženu, své děti. V to věřili, to je spojilo.
V té době nemělo umění smysl.
Přáli si, prosili, aby to dobře dopadlo.
A stalo se. Přežili, ubránili se.
Obrovský impuls.
V tu chvíli začalo mít znovu umění smysl. Tvořit z radosti. Jako poděkování. Vyjádřit co si myslí všichni. Vděk za záchranu.

Sochař udělal návrh. Byl přijat. Kameníci a on pracovali z této vize a radosti neskutečně rychle. Za dva roky postavili mariánský sloup. Stavbu 15 metrů vysokou. 118 tun opracovaného pískovce.
Začali, pokračovali a dokončili tuto obdivuhodnou kamennou stavbu.
Sloup se sochou Panny Marie se stal senzací. První moderní sochou té doby. Inspirací pro další místa.
Ne proti něčemu, ale pro něco. Pro vděk a nadšení, že umění, krása, může být. Že má opět smysl.

A to platí jako impuls i nyní.
Snad to lze pochopit. Snad lze setřást nepochopitelné nánosy politických a významově filosofických půtek. Znovu může umění žít z prostého citu, naděje a radosti. Ona to je radost a naděje.

Děkuji
sochař Petr

Na lodi u Karlova mostu budeme do 12. prosince 2019, kdy je další schůze zastupitelstva HMP.