Geodetické zaměření a základová deska

V uplynulých dnech proběhl archeologický průzkum odkrytých základů původního sloupu, geodetické zaměření a byla zahájena betonáž základové desky pro stavbu sloupu.

Kdybychom přirovnali mariánský sloup ke květině, tak nyní jsme pouze v květináči.
Zajímavé je dotýkat se tohoto historického místa i hlíny a dna této nádoby.

sochař Petr Váňa 27.2.2020

Geodetické zaměření

Mariánský sloup byl důležitým bodem určování pražského poledne, a proto zaměření jeho přesné pozice je velmi důležitý a zajímavý úkol.

Pro zaměření byly nalezeny přesné historické geodetické plány – tzv. „císařský otisk“ z 20 let 19. století.
Současný geodet Jan Jelínek si pochvaloval práci zaměřovačů z minulého století. Mariánský sloup byl dokonce geodetickým bodem pro zaměřování okolních staveb a jeho pozici lze jeho přesně rekonstruovat.

Odhalení původních základů

Po skrytí dlažby se nejdříve objevil beton silný 20cm, který je pravděpodobně pod celou dlažbou náměstí. Ve vyměřeném výkopu mariánského sloupu jsme tento beton odsekali a dostali se na vrchní plochu původního základu. Základ pod mariánským sloupem je opravdu v půdorysu původního zaměření.

Archeologický průzkum

Nedílnou součástí stavby je zdokumentování původních základů, na kterých bude mariánský sloup obnoven. To provedl PhDr. Jaroslav Podliska, Ph.D. s týmem archeologů z Národního památkového ústavu v Praze.

Podle dochovaných zpráv se zde mohly nacházet listiny z roku 1650. Tato zpráva se ale při průzkumu nepotvrdila.

Celý původní základ je složen z kamenů prolitých vápennou maltou. Některé kameny byly původně např. částmi zdí a ostění oken pražských domů a druhotně posloužily v základech sloupu.

Archeologové odkryli celý obrys základů a zdokumentovali jej. Uprostřed se objevila druhotně vykopaná rýha s betonovou rourou a u jedné strany průchodky s nefunkční kabeláží.

Základová deska

Po posouzení statikem se pokračuje dále podle schváleného projektu. Původní základy se odseparovaly geotextilií a 26. února 2020 byla plocha srovnána podkladním betonem.

Na podklad se znovu vytyčil geodeticky obrys základů a začalo sestavování armatury. Celá plocha základové desky bude vybetonována až do úrovně dlažby a uprostřed bude vybíhat kostka, která nese střední díl sloupu.

Dlažba bude k základové desce dodlážděna a velikonoční trhy přesně zapadají do technologické přestávky nabývání pevnosti základového betonu. Po tuto dobu bude zábor zmenšen. Kamenické práce začnou po velikonocích.

Setkání s panem farářem Kelnarem z Týnského chrámu

Úvodní foto: Eugen Kukla

2 odpovědi na “Geodetické zaměření a základová deska”

  1. Mám velkou radost. Je to velká naděje pro náš národ, naši zem, “srdce Evropy” a veliký Boží dar a milost. Kéž povede k pokání a Mariánské lásce.

  2. Konečně se něco děje zásadního na staromáku „Zdař Bůh“ !
    Pan sochař Petr Váňa, akademický mistr, buduje dílo pro naše vnuky českého lidu. Jemu patří veliký dík. Buďme hrdý na takové umělce !

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *