Plán a vizualizace

3D vizualizace

Vizualizace Staroměstského náměstí v Praze s pomníkem Mistra Jana Husa, obnoveným mariánským sloupem a kalichem na Týnském chrámu.

V roce 1915 byl na Staroměstském náměstí sochařem Ladislavem Šalounem vytvořen pomník Mistra Jana Husa. Byl koncipován jako horizontála k tenkrát existující vertikále mariánského sloupu. Obě sochařské památky se tak spolu v prostoru náměstí kompozičně doplňovaly.

Kámen z Čech, Evropy a světa

Celý sloup je vytvořen z pískovce. Jednotlivé části jsou vysekány z různých druhů pocházejících z Čech, Evropy i světa.

Nejvhodnější bloky pro nahrazení původního pískovce ze zaniklých lomů v okolí Kamenných Žehrovic, pocházejí z lomu u Božanova ve východních Čechách. Z Českého pískovce je tak základ sloupu (v plánku žlutě).

Střední část sloupu (v plánku oranžově) darovalo Italské město Vitorchiano. Zdejší krásný pískovec jsme opracovávali přímo v Itálii.

U nás však nebylo možné sehnat devítimetrový blok pro vlastní dřík sloupu (v plánku béžově). Rozhlédli jsme se po světě a pro vyhovující jsme jeli do Indie.

Přehled vyrobených částí

Na vrcholu sloupu je korintská hlavice a na ní stojí socha Panny Marie Immacolaty. Ta byla dokončena v roce 2002 a nyní stojí před jižním portálem chrámu Matky Boží před Týnem v rozšíření Celetné ulice, kde čeká, až bude moct být osazena na vrchol sloupu.

Jak dlouho bude trvat stavba?

Všechny části mariánského sloupu jsou již hotové. Stavební povolení existuje. Stačí dořešit veškerá potřební povolení pro zahájení stavby na Staroměstském náměstí a společným úsilím kamenosochařské huti a lídí, kteří celé myšlence fandí, může být sloup postaven za několik měsíců.