Plán a vizualizace

3D vizualizace

Vizualizace Staroměstského náměstí v Praze s pomníkem Mistra Jana Husa, obnoveným mariánským sloupem a kalichem na Týnském chrámu.

V roce 1915 byl na Staroměstském náměstí sochařem Ladislavem Šalounem vytvořen pomník Mistra Jana Husa. Byl koncipován jako horizontála k tenkrát existující vertikále mariánského sloupu. Obě sochařské památky se tak spolu v prostoru náměstí kompozičně doplňovaly.

Kámen z Čech, Evropy a světa

Celý sloup je vytvořen z pískovce. Jednotlivé části jsou vysekány z různých druhů pocházejících z Čech, Evropy i světa.

Nejvhodnější bloky pro nahrazení původního pískovce ze zaniklých lomů v okolí Kamenných Žehrovic, pocházejí z lomu u Božanova ve východních Čechách. Z Českého pískovce je tak základ sloupu (v plánku žlutě).

Střední část sloupu (v plánku oranžově) darovalo Italské město Vitorchiano. Zdejší krásný pískovec jsme opracovávali přímo v Itálii.

U nás však nebylo možné sehnat devítimetrový blok pro vlastní dřík sloupu (v plánku béžově). Rozhlédli jsme se po světě a pro vyhovující jsme jeli do Indie.

Přehled vyrobených částí

Na vrcholu sloupu je korintská hlavice a na ní stojí socha Panny Marie Immacolaty. Ta byla dokončena v roce 2002 a nyní stojí před jižním portálem chrámu Matky Boží před Týnem v rozšíření Celetné ulice, kde čeká, až bude moct být osazena na vrchol sloupu.

Jak dlouho bude trvat stavba?

Všechny části mariánského sloupu jsou již hotové. Stavební povolení existuje a v lednu roku 2020 zastupitelé Prahy schválili obnovu mariánského sloupu. Stačí dořešit povolení pro dočasný širší stavební zábor na Staroměstském náměstí a společným úsilím kamenosochařské huti a lídí, kteří celé myšlence fandí, může být sloup postaven za několik měsíců.