Právě se vyrábí

Hlavice

Na hlavici mariánského sloupu pracujeme s Tomášem od roku 2013 a již jsme ve finále. Dokončujeme akantové listy. Hlavice je z indického pískovce z lokality poblíž města Bharatpur, Oblast Jaipur. Stejně jako dřík a patka sloupu. Přivezli jsme v roce 2001 dva bloky kamene, jeden šest metrů dlouhý, ze kterého jsme vytesali dřík a jeden dvoukubíkový. Ten jsme rozdělili, vysekali z něj patku a nyní hlavici sloupu. Je to krásný, narůžovělý, tvrdý, křemičitý pískovec. Dotykově zpevněný, tedy kvarcit. Pracujeme podle odlitku původní poničené hlavice, ale mnoho jsem poznal a naučil se právě při práci na této kopii korintské hlavice. Chybějící modelaci lze totiž domyslet jen při zkušenosti s ručním sekáním tvaru bez použití současné techniky. Sekáme ručně a tvary mi napovídá samotná možnost kamenického opracování. Tam, kam až se kameník dláty dostal v minulosti se dostanu také. Je to náročné, ale krásné. Možnost tvaru se otevírá sama. Pokud bych si chtěl práci umožnit pneumatickým nářadím, ztratím kontinuitu a zabloudím , nebo tvar podsekám. Ruční opracování mi nedovolí víc, než původnímu kameníkovi. Ten ale pracoval na krajní mez svých možností a to musím ctít a pracovat stejně. Je to velké poznání, protože takto se vlastně tvar v možnosti vytesání korintské hlavice nemění a zůstává od antiky stejný. Je to kamenný vrchol sloupu, po soše druhá nejrozvinutější plastická modelace celé architektury.
Ostatní části architektury mariánského sloupu již máme vysekané. Zbývá profilace střední římsy sanktuáře, kterou musíme v návaznosti na římsy pod sochami andělů udělat až na místě při stavbě sloupu. Spočítal jsem podle kubatury jednotlivých kamenných částí, že jsme opracovali s Tomem, Hynkem, Petrem a Petrem 118 t kamene.

Poslední detaily na hlavici doděláme na lodi zakotvené v centru Prahy. Můžete se přijít podívat každý čtvrtek.

Sanktuář

Staticky nejnáročnější díl mariánského sloupu. Jde o vlastní sanktuář, to je v podstatě prostor uprostřed stavby sloupu, ve kterém byl umístěn gotický obraz Panny Marie. Kamenná konstrukce sanktuáře nese váhu hlavního soklu, sloupu, hlavice a sochy, tedy okolo 20 t. Je to kamenný stůl, vsunutý mezi čtyři velké sokly pod sochami andělů. Po studiu ostatních konstrukcí dochovaných mariánských sloupů, především mariánského sloupu v Ostravě, jenž byl tesán podle staršího pražského, byl zvolen druh a velikost kamene. Barevností tento kámen odpovídá původnímu materiálu a svou pevností a odolností odpovídá statickým požadavkům. Povrch bude ručně opracován. Jde o blok, který byl vylomen ze žluté mrákotínské žuly. Vlastní blok věnoval majitel lomu pan Jindřich Zedníček zdarma. Převoz k rozřezání a vlastní rozřezání v kamenické dílně věnoval klášter Premonstrátů na Strahově v Praze. Převezení do ateliéru k sochařskému opracování zorganizoval a zaplatil jako dar pan Milan Vyskočil.

 

Podívejte se na 3D vizualizace sloupu a celého náměstí.