Příspěvek

Příspěvky na obnovu mariánského sloupu organizuje Společnost pro obnovu mariánského sloupu.

Pokud máte zájem přispět jakýmkoliv obnosem bankovní údaje naleznete na webu společnosti.

Na co se konkrétně peníze vybírají?

V současné době byli vybráni čtyři sochaři pro zhotovení soch andělů.
K realizaci je potřebné shromáždit značné finanční prostředky. Tak jako během třiceti let naší snahy o obnovení sloupu se na vás obracíme s prosbou o podporu. Bez Vaší pomoci se neobejdeme.

Proto je možné stále přispět a za každý dar vám děkujeme!