Historie

Staroměstské náměstí s Mariánským sloupemJiž od středověku stávala v obcích, u cest a na návrších boží muka, kaple a kříže na paměť pohnutých událostí, pohrom, nemocí i osobních tragédiích. Smýšlení křesťanů vkládalo do nich účinnou víru v pomoc a ochranu Boží. Od 17. století byly stavěny sloupy proti morovým ranám s patrony sv. Jakubem, Barborou, Václavem a dalšími. Zvláštní význam měly sloupy s Pannou Marií Immaculatou – Prostřednicí všech milostí. Nejstarším a umělecky nejvýznamnějším sloupem bylo dílo vynikajícího sochaře J.J. Bendla na pražském Staroměstském rynku.

 • 1648 – obléhání Prahy Švédy
 • 1650 – na paměť ochrany Prahy při obléhání postaven mariánský sloup
 • 1652 – sloup Panny Marie posvěcen – první dílo v barokním slohu
 • 3.11. 1918 – sloup Panny Marie stržen
 • 19.11. 1918 – zbytky architektury odstraněny před příjezdem T.G. Masaryka
 • 19.11. 1923 – ustaven Odbor pro obnovu mariánského sloupu, ze sbírek na obnovu sloupu bylo postaveno 12 kostelů okolo Prahy
 • 1938 – Česká liga akademická podala žádost o obnovu sloupu na pražský magistrát
 • 1949 – výzva českých emigrantů ke zhotovení sochy Panny Marie jako symbolu návratu do vlasti
 • 1990 – založení společnosti pro obnovu mariánského sloupu
 • 1995 – vyhlášena celonárodní sbírka na obnovu mariánského sloupu
 • 1997 – zhotoven odlitek dochovaných dílů původní sochy Panny Marie
 • 1998 – dokončeny plány a začátek výroby kamenné architektury sloupu
 • 2000 – započalo sekání sochy Panny Marie pro sloup na Staroměstské náměstí do kamene.
 • 2001 – kamennosochařská huť přivezla z Indie blok kamene a vytesala šestimetrový sloup. Umístěn byl prozatím v zahradě nemocnice Milosrdných sester svatého Karla Boromejského v Praze pod Petřínem.
 • 2002 – sochař Petr Váňa dokončil sochu Panny Marie pro sloup na Staroměstské náměstí. Umístěna byla na prozatimní místo u Týnského Chrámu v Praze.
 • 2007 – dokončena patka sloupu, započaty práce na hlavici sloupu
 • 2008 – Italské město Vitorchiano věnuje 3m3 pískovce na střední sokl sloupu
 • 2008 – pouť na Staroměstském náměstí při příležitosti 90 let od stržení sloupu

Staroměstské náměstí s Mariánským sloupem Staroměstské náměstí s Mariánským sloupem

Staroměstské náměstí s Mariánským sloupem