Historie

Historie

Mariánský sloup se sochou Panny Marie Neposkvrněného početí (Immacolaty) byl na Staroměstském náměstí postaven v roce 1650 jako poděkování za pomoc při obraně Prahy proti švédským vojskům v roce 1648. Posvěcen byl roku 1652.

Autorem sochy byl Jan Jiří Bendl (asi 1610–1680), jeden z nejlepších českých sochařů té doby. Vytvořil z domácího pískovce mimořádné umělecké dílo, nejspíš první barokní sochu ve střední Evropě.

V roce 1915 byl na Staroměstském náměstí sochařem Ladislavem Šalounem vytvořen pomník Mistra Jana Husa. Byl koncipován jako horizontála k vertikále mariánského sloupu. Obě sochařské památky se tak spolu v prostoru náměstí kompozičně doplňovaly.

Stržení

Dne 3. 11. 1918, v emotivní atmosféře po pádu monarchie, strhl sloup vandalským způsobem pouliční dav spolu s účastníky manifestace připomínající porážku na Bílé hoře v roce 1620. Stržení sloupu odůvodnili tím, že mělo jít o symbol habsburské nadvlády a vítězství katolicismu nad reformací v Čechách.

Obnova

Mariánský sloup byl integrální součástí Staroměstského náměstí téměř 270 let. Od samého počátku po stržení sloupu se mluvilo o jeho obnově, ale nebyl k ní dostatek vůle.

V roce 1923 byl ustaven Odbor pro obnovu mariánského sloupu.

V roce 1988 (70 let po stržení) vznikla petice žádající obnovu sloupu. Společnost pro obnovu mariánského sloupu v Praze ale mohla být zaregistrována až po revoluci v roce 1990. Celonárodní sbírka na obnovu
mariánského sloupu byla vyhlášena v roce 1995.

Již od roku 1995 se na obnově mariánského sloupu podílejí sochaři Jan Bradna, Miroslav Krátký, Karel Kronych a Petr Váňa. V roce 2000 začal Petr Váňa sekat sochu Panny Marie do kamene; dokončil ji v roce 2002. V roce 1998 začala výroba kamenné architektury sloupu.

Povolení stavby

Zásadním posunem bylo rozhodnutí Rady hlavního města Prahy, která 26. března 2013 schválila projekt celkové rekonstrukce Staroměstského náměstí, včetně obnovy mariánského sloupu.

V červnu roku 2017 vydal stavební úřad MČ Praha 1 územní rozhodnutí umožňující obnovu mariánského sloupu.

V lednu 2020 zastupitelé hlavního města Prahy schválili obnovu mariánského sloupu na Staroměstském náměstí! Všechny náležitosti jsou zkompletovány a může se začít stavět!

 

Staroměstské náměstí s Mariánským sloupem Staroměstské náměstí s Mariánským sloupem

Staroměstské náměstí s Mariánským sloupem

 • 1648 – obléhání Prahy Švédy
 • 1650 – na paměť ochrany Prahy při obléhání postaven mariánský sloup
 • 1652 – sloup Panny Marie posvěcen – první dílo v barokním slohu
 • 3.11. 1918 – sloup Panny Marie stržen
 • 19.11. 1918 – zbytky architektury odstraněny před příjezdem T.G. Masaryka
 • 19.11. 1923 – ustaven Odbor pro obnovu mariánského sloupu, ze sbírek na obnovu sloupu bylo postaveno 12 kostelů okolo Prahy
 • 1938 – Česká liga akademická podala žádost o obnovu sloupu na pražský magistrát
 • 1949 – výzva českých emigrantů ke zhotovení sochy Panny Marie jako symbolu návratu do vlasti
 • 1990 – založení společnosti pro obnovu mariánského sloupu
 • 1995 – vyhlášena celonárodní sbírka na obnovu mariánského sloupu
 • 1997 – zhotoven odlitek dochovaných dílů původní sochy Panny Marie
 • 1998 – dokončeny plány a začátek výroby kamenné architektury sloupu
 • 2000 – započalo sekání sochy Panny Marie pro sloup na Staroměstské náměstí do kamene.
 • 2001 – kamenosochařská huť přivezla z Indie blok kamene a vytesala šestimetrový sloup. Umístěn byl prozatím v zahradě nemocnice Milosrdných sester svatého Karla Boromejského v Praze pod Petřínem.
 • 2002 – sochař Petr Váňa dokončil sochu Panny Marie pro sloup na Staroměstské náměstí. Umístěna byla na prozatimní místo u Týnského Chrámu v Praze.
 • 2007 – dokončena patka sloupu, započaty práce na hlavici sloupu
 • 2008 – Italské město Vitorchiano věnuje 3m3 pískovce na střední sokl sloupu
 • 2008 – pouť na Staroměstském náměstí při příležitosti 90 let od stržení sloupu
 • 2013 – schválen projekt celkové rekonstrukce Staroměstského náměstí
 • 2017 – vydáno stavební povolení umožňující obnovu mariánského sloupu