Tři sochy andělů osazeny

Na Mariánský sloup byly umístěny 3 sochy andělů. Čtvrtý, který byl nejvíce poškozen a je nejsložitější udělat jeho kopii, by měl následovat v létě.

Osazení andělů 8.1.2024

S koncem vánočních trhů na Staroměstském námestí byl odstraněn vánoční strom a na Mariánský sloup přibyli tři sochy andělů. Každého vysekal jiný sochař: Petr Váňa, Jiří Kačer a Petr Siegl.

Dva z andělů nesou meče a jeden má klíč a pouta pro ďábla. Tato kovářská díla zhotovil kovář Petr Kozák.
Ve své práci bude pokračovat, protože andělé ještě dostanou křídla.

Čtvrtý anděl

Jeden podstavec stále zůstává prázdný. Přijde na něj poslední anděl, kterého zpracovává sochař Vojtěch Adamec. Ten má nelehkou práci, protože původní socha byla poškozena dělovou koulí v roce 1757 a následně vznikla volná kopie, která se od ostatních andělů stylově odlišovala. Sochař tedy musí pracovat podle fotofrafií a menších fragmentů původní sochy.
Na Mariánský sloup by se měl osadit v létě.

Informace k slavnosti posvěcení Mariánského sloupu 15.8.2020

V 10 hodin bude zahájena slavná bohoslužba v chrámu Matky Boží před Týnem, celebrovaná pražským arcibiskupem a českým primasem Dominikem kardinálem Dukou.

Kvůli aktuální koronavirové situaci je bohužel možné mít v chrámu pouze 500 lidí včetně kněží. Vstup do chrámu bude proto na pozvánky. Pro ostatní zájemce bude mše přenášena na dvě velkoplošné obrazovky na Staroměstské náměstí. Celou slavnost bude také vysílat TV Noe.
Svaté přijímání budou kněží podávat i podél koridorů na náměstí. Podávající na náměstí budou zvýrazněni rozevřenými deštníky s logem Arcibiskupství pražského.

Před 12 hodinou vyjde z chrámu průvod k Mariánskému sloupu, kde bude do středu architektury umístěn obraz Panny Marie Rynecké.

Celou slavnost organizuje Společnost pro obnovu Mariánského sloupu na jejímž webu se dozvíte další informace.

Těšíme se na všechny příznivce, poutníky a přátele příběhu obnovy této památky, kteří se slavnosti zúčastní.

(foto v záhlaví ćlánku: Martin Frouz)

Socha Panny Marie osazena!

Dnes byl osazen dřík sloupu, hlavice i socha Panny Marie. Vrátila se zpět na své místo po 101 letech, sedmi měsících a jednom dnu.

Osazení středního soklu

Přátelé, dnes jsme postavili na místo velký střední sokl. Kámen před dvanácti lety věnovalo italské město Vitorchiano a řád sester Trapistek, které zde mají klášter. Tenkrát jsme jej v lomu otesali do podoby patky, těla soklu a římsy. Dneska jsme tuto devítitunovou část osadili na své místo na Staroměstském náměstí. A ve čtvrtek budeme pokračovat.
Děkujeme Petr