Čtvrtky na lodi

Práce na mariánském sloupu pokračují. Pod Karlovým mostem kotví v přístavišti na Alšově nábřeží (za hotelem Four Seasons, Platnéřská ulice) kamenická loď s architekturou mariánského sloupu, kde kamennosochařská huť tohoto projektu dokončuje některé kameny. Profilaci římsy a korintskou hlavici.

Můžete se přijít podívat každý čtvrtek, kdy zde budou kamenosochaři od 10 do 19 hodin.
Na 19  hodinu zveme přátele z uměleckého světa a všechny zájemce. Pořádáme přednášku, nebo promítáme film o příběhu mariánského sloupu. Přijďte se dotknout kamene, nebo jej i chvilku s námi tesat.

Můžete zde podepsat petici za obnovu mariánského sloupu.

Pokračovat ve čtení „Čtvrtky na lodi“

Noc kdy se na magistrátu nic nevyřešilo

Dlouho jsme čekali na to, kdy bude na pořadu jednání o mariánském sloupu a zastupitelé projednají petici.

Ještě před projednáváním bodu Mariánský sloup dvě třetiny zastupitelů z důvodu pozních hodin odešly a bylo zřejmé, že ke schválení navrhovaného bodu nedojde. Přesto si rozprava k tomuto tématu vyžádala více než 2 hodiny času řečnění od 03:00 do 05:20.

Bod nebyl schválen a tím nebyla projednána ani petice.

Pro nás kamenosochaře se však nic nemění. Z celého díla zbývá dokončit jen hlavici a střední římsu. Na tom budeme pracovat. O osazení díla na Staroměstské náměstí se bude dále jednat. Kámen počká, než se lidé dohodnou.

Zasedání HMP a ukončení petičního stánku

Dnes jsme měli možnost promluvit na zasedání Hlavního města Prahy.

Do programu jednání ZHMP byl následně zařazen bod, ve kterém má být projednána podaná petice Prosba za obnovení mariánského sloupu. Proběhne hlasování o revokaci negativního rozhodnutí zastupitelstva z roku 2017.

Nyní je naděje, že toto usnesení bude zrušeno, a my budeme moct v klidu pracovat dál.
A proto jako gesto dobré vůle a smíření odvezeme petiční stánek i jednotlivé kameny balustrády mariánského sloupu ze Staroměstského náměstí zpět na loď.

17:30 odstraněn petiční stánek

Pro zájemce, kteří se chtějí informovat o celém krásném příběhu obnovy Mariánského sloupu jsme k dispozici na lodi, která aktuálně zůstává v přístavišti pod Karlovým mostem.

Příběh mariánského sloupu v červnu 2019

Mariánská huť, která má se Společností pro obnovu mariánského sloupu smlouvu o provedení stavby mariánského sloupu, zahájila podle platného dokumentu „Rozhodnutí o umístění stavby“ práci na obnově mariánského sloupu 29. května 2019.
Společnost pro obnovu mariánského sloupu podala v ten den dle zákona „Oznámením o zahájení stavby“.

Stavební pozemek jsme oplotili a započali výkopové práce sejmutím dlažby. Práce však pokračovaly velice těžce a nestandardně, protože stále nebyl vydán zábor pro staveniště. Mohli jsme pracovat pouze v omezeném pozemku 7,5×7,5m stavby. Vše jsme přinesli ručně. Policie nás přinutila dlažbu znovu zakrýt.

10. června 2019 jsme pokračovali nakládáním kamenů architektury sloupu na kamiony a jejich transportem do přístaviště ve Staré Boleslavi. V 15h přijel objednaný jeřáb a kameny byly přeloženy na říční loď.
11. června 2019 večer připlula loď s kameny do Prahy a zakotvila na Alšově nábřeží.

15. června 2019 kameníci na pozemek stavby při modlitebním setkání za smíření a obnovení mariánského sloupu přinesli část kamenné balustrády, aby se kamenů lidé mohli dotknout. Policie stavební pozemek blokovala svým automobilem.

Po skončení setkání kameníci zřídili petiční stánek a snaží se vysvětlit lidem, že tuto stavbu dělají pro město Praha jako dar. Ten bude na město Praha po skončení stavby přepsán jako dar od Společnosti pro obnovu mariánského sloupu. Dar, na kterém pracovali zdarma, z materiálu, který věnovali lidé této země. Dar, který má v současné době podle odhadce hodnotu 50 milionů Kč. Přesto však jej dál chtějí stavět bez nároku na honorář.

V tomto duchu také občané podepisují petici, která se jmenuje Prosba. Její text je: Prosím, ať může být postaven mariánský sloup se sochou Panny Marie na Staroměstském náměstí v Praze.

Důležitým bodem tohoto příběhu bude zasedání zastupitelstva magistrátu ve čtvrtek 20. června v 9 hodin. Tato petice „prosba za mariánský sloup“ se zde bude projednávat. Přijďte prosím myšlenku obnovy mariánského sloupu svou přítomností podpořit.

Občané Prahy nebo vlastníci nemovitostí v Praze mají možnost na zasedání promluvit při interpelacích mezi 12.30 a 13.15. Podmínkou pro promluvu při interpelacích je odevzdání přihlášky do diskuze do 9.30 hodin. Více informací v Manuálu pro občana.