Přesun sloupu na Staroměstské náměstí

18.5.2020 proběhl přesun dříku sloupu a jeho soklu ze zahrady kláštera a nemocnice sv. Karla Boromejského pod Petřínem na Staroměstské náměstí.

Celý den zdokumentoval Zdeněk Valeš ve videu

Dřík sloupu byl v roce 2001 vylomen v Indii, poté přepraven lodí do Evropy a do přístavu v Mělníku. Zde ho kamenosochaři otesali na 6 metrový sloup. Příběh si můžete připomenout na této stránce.

Sokl pod sloupem pochází z Itálie. Kámen na něj darovalo město Vitorchiano v roce 2008. Cesta pro Evropský kámen je popsána tady.

Fotografie

Osazujeme kameny které věnovala česká města

Po mnoho let jsme pracovali na jednotlivých kamenných částech architektury a přesně podle plánu otesané pískovcové bloky, ukládali ve skladu.
Pak se tyto kameny daly na cestu, kamionem, na lodi, znovu kamionem. Některé jsme již mohli malým naklaďákem odvézt přímo na Staroměstské náměstí.
Pískovec na každy blok někdo věnoval. Každy má svůj příběh. Načisto jsme osadili kamenné stupně prvního schodu.

Nad schodištěm, které má tři stupně, začíná základ z 16 velkých bloků, ty věnovaly česká města. V pátek jsme je jeřábem mohli osadit na definitivní místo kam patři. Každý blok má vysekaný nápis města, které jej věnovalo. Po dobu putování kamenů byl vidět. Teď se ukryl ve spáře. Chtěli bychom na závěr zaznamenat tyto města spolu s ostatními dárci v dlažbě mezi balustrádou a patou sloupu.
Sestavení bloků vyšlo přesně, pracovali jsme před lety správně. Je to zajímavý pocit napětí, úlevy a radosti. A vzpomínky na všechny lidi, které jsme díky tomuto daru potkali, na jejich úmysly, přání, podporu, modlitby. Díky.

Před 10 lety jsem napsal starostům měst, ve kterých se nachází mariánský sloup, jehož předobrazem byl první mariánský sloup v Čechách v Praze na Staroměstském náměstí. A tato města prosbu vyslyšela a věnovala finance na nákup kamene:

Díky městu Hořice v Podkrkonoší
Všichni kdo pracujeme na Mariánském sloupu jsme se potkali zde na kamenické škole zvané Šutrárna.

Díky Zábřehu
celé této nadšené farnosti.

Díky Moutnici

Díky Žďáru nad Sázavou
a celé farnosti

Díky Třebotovu

Díky Prostějovu

Díky Mníšku pod Brdy

Díky Hustopečím nad Bečvou

Díky Dobřichovicím

Díky Jaroměři – Josefovu
kde byly dlouhou dobu všechny kameny uskladněny

Díky Chicagu
partnerskému městu Prahy a českým krajanům

Díky Dolním Bojanovicím

Díky Olomouci

Díky Třeboni

Díky Soutici u Vlašimi

Díky Záhornici u Opočna

Všechny iniciátory těchto darů znám osobně a díky za pozváni na setkání s přednáškou o příběhu Mariánského sloupu.
Těším se na setkání u dokončeného díla, jehož jste součastí.

sochař Petr Váňa
duben 2020

Děkujeme fotografům:
Martin Frouz
Martina Řehořová, Člověk a víra
Jan Křtitel Černý

Sestavování sanktuáře

Když kamenosochaři nejsou v Praze na Staroměstském náměstí, pracují na sestavování sanktuáře v Dobřichovicích.
Jednotlivé 1,5t těžké kameny musí přesně zapadnout do středového stolu. Po jejich spasování budou také naloženy a odvezeny na Staroměstské náměstí, kde už budou usazeny finálně.

Dotýkáme se kamenů Mariánského sloupu

Každý kámen má svou historii, od vylomení, kdy se odpoutá od skály, začíná putovat. Dotknou se jej lomaři, lana při nakládání, řidiči jej kurtují při dopravě, pak kamenosochaři a kameníci dlouhou dobu ve své dílně. Dotýkají se jej dlátem, až mu dají definitivní tvar. Pak znovu transport, nakládání, jeřáb. Po cestě se jej dotkne mnoho lidí, kteří jej jen tak pozdraví, pohladí. Pak znovu kameníci, aby jej uložili na jeho definitivní místo. Podložit olovem, vyvážit, nadzdvihnout, osadit do malty, zvážit do roviny, posunout, vyspárovat mezery. Je to tisíce dotyků.

Nyní začínáme dávat na své definitivní místo jednotlivé kameny Mariánského sloupu uprostřed náměstí, na vybudovaný základ. Jsme sice zatím jen tři, ve skutečnosti se kolem ani více rukou nevejde. Ale tolik pomocných rukou, které se s nadšením nabízejí, jsem netušil, že v této chvíli, o které jsme dlouho snili, bude – je. Nabízejí se přátelé, kteří znají tento příběh kamenů, které už putují 23 let. Nabízejí zdarma dopravu, organizaci, oplocení, jeřáby, cihly na zazdění, speciální maltu, výkopové práce i vybetonování základu. Vše se děje zdarma. A z radosti. Je to možnost způsobu uskutečnění. A ještě větší část lidí se chce jen kamene dotknout, aby byla součástí tohoto příběhu, protože mu fandí a rozumí mu. Jsou schopni o něm napsat, sdělit jej, diskutovat, pomodlit se za jeho uskutečnění. Aby bylo na světě lépe. Tak to nyní prožíváme.

Píši za nás kameníky. A to na co při práci myslím, je doba, ve které se vše uskutečňuje. Vzpomínám při práci na všechny, kteří se potýkají s nemocí. Držím jim palce a modlím se za uzdravení. Je to prostě tak.

První kameny na Staroměstském náměstí

V úterý 17. března nám chlapi z DAP s Petrem Ondráškem postavili znovu stavební ohradu. Ve středu jsme naložili na auto, se kterým přijel do dílny v Dobřichovicích, kde je nyní uskladněn veškerý kámen Mariánského sloupu Honza Trutnovský a Dorek. Ještěrkou Tom naložil 4 palety schodů a odvezli jsme je na Staroměstské náměstí. Složili jsme je hydraulickou rukou na staveniště a začali s pokládáním na své místo.

Do konce týdne jsme složili na sucho první schod. Pasuje. Teď jej budeme ukládat do malty a pak přijde druhý, třetí. Pak se budou skládat bloky středu, které věnovala česká města. A pak dál.

Děkuji za vše, za pomoc, přímluvu, za dotek. Je to jen kámen, ale lidé ho zde tenkrát stejně jako nyní poskládali jako poděkování za záchranu.

20. března 2020
sochař Petr Váňa

Foto:
Martina Řehořová, Člověk a víra
Jan Křtitel Černý

Geodetické zaměření a základová deska

V uplynulých dnech proběhl archeologický průzkum odkrytých základů původního sloupu, geodetické zaměření a byla zahájena betonáž základové desky pro stavbu sloupu.

Kdybychom přirovnali mariánský sloup ke květině, tak nyní jsme pouze v květináči.
Zajímavé je dotýkat se tohoto historického místa i hlíny a dna této nádoby.

sochař Petr Váňa 27.2.2020

Geodetické zaměření

Mariánský sloup byl důležitým bodem určování pražského poledne, a proto zaměření jeho přesné pozice je velmi důležitý a zajímavý úkol.

Pro zaměření byly nalezeny přesné historické geodetické plány – tzv. „císařský otisk“ z 20 let 19. století.
Současný geodet Jan Jelínek si pochvaloval práci zaměřovačů z minulého století. Mariánský sloup byl dokonce geodetickým bodem pro zaměřování okolních staveb a jeho pozici lze jeho přesně rekonstruovat.

Odhalení původních základů

Po skrytí dlažby se nejdříve objevil beton silný 20cm, který je pravděpodobně pod celou dlažbou náměstí. Ve vyměřeném výkopu mariánského sloupu jsme tento beton odsekali a dostali se na vrchní plochu původního základu. Základ pod mariánským sloupem je opravdu v půdorysu původního zaměření.

Archeologický průzkum

Nedílnou součástí stavby je zdokumentování původních základů, na kterých bude mariánský sloup obnoven. To provedl PhDr. Jaroslav Podliska, Ph.D. s týmem archeologů z Národního památkového ústavu v Praze.

Podle dochovaných zpráv se zde mohly nacházet listiny z roku 1650. Tato zpráva se ale při průzkumu nepotvrdila.

Celý původní základ je složen z kamenů prolitých vápennou maltou. Některé kameny byly původně např. částmi zdí a ostění oken pražských domů a druhotně posloužily v základech sloupu.

Archeologové odkryli celý obrys základů a zdokumentovali jej. Uprostřed se objevila druhotně vykopaná rýha s betonovou rourou a u jedné strany průchodky s nefunkční kabeláží.

Základová deska

Po posouzení statikem se pokračuje dále podle schváleného projektu. Původní základy se odseparovaly geotextilií a 26. února 2020 byla plocha srovnána podkladním betonem.

Na podklad se znovu vytyčil geodeticky obrys základů a začalo sestavování armatury. Celá plocha základové desky bude vybetonována až do úrovně dlažby a uprostřed bude vybíhat kostka, která nese střední díl sloupu.

Dlažba bude k základové desce dodlážděna a velikonoční trhy přesně zapadají do technologické přestávky nabývání pevnosti základového betonu. Po tuto dobu bude zábor zmenšen. Kamenické práce začnou po velikonocích.

Setkání s panem farářem Kelnarem z Týnského chrámu

Úvodní foto: Eugen Kukla