Zasedání HMP a ukončení petičního stánku

Dnes jsme měli možnost promluvit na zasedání Hlavního města Prahy.

Do programu jednání ZHMP byl následně zařazen bod, ve kterém má být projednána podaná petice Prosba za obnovení mariánského sloupu. Proběhne hlasování o revokaci negativního rozhodnutí zastupitelstva z roku 2017.

Nyní je naděje, že toto usnesení bude zrušeno, a my budeme moct v klidu pracovat dál.
A proto jako gesto dobré vůle a smíření odvezeme petiční stánek i jednotlivé kameny balustrády mariánského sloupu ze Staroměstského náměstí zpět na loď.

17:30 odstraněn petiční stánek

Pro zájemce, kteří se chtějí informovat o celém krásném příběhu obnovy Mariánského sloupu jsme k dispozici na lodi, která aktuálně zůstává v přístavišti pod Karlovým mostem.

3 odpovědi na “Zasedání HMP a ukončení petičního stánku”

  1. Gesto dobré vůle je krásná věc, ale myslím, že v tomto případě to není úplně dobře. Petiční stánek není nijak v rozporu s tím, že se Mariánský sloup má dnes na zasedání projednávat a z vlastní zkušenosti jsem poznal, že stánek má velký a pozitvní smysl pro zejména pro správné a pravdivé informování veřejnosti o celé věci. Vesměs pozitivní reakce na pravdivé informace zejména od mladých lidí mne utvrzují v názoru, že by naopak bylo dobré stánek provozovat dál. Chápu, že je to po všech stránkách nesmírně náročné a složité. Pokud zastupitelstvo dle nárvhu p. Wolfa revokuje usnesení z r. 2017, je na odstranění stánku následně dost času. Pokud se tak nestane, bude stánek o to potřebnější. Uznávám, že do zákulisí všech jednání nevidím, ale toto je můj názor. Bůh Vám žehnej a Matka dobré rady ať Vás provází. Mirek Trmač

  2. Je mi to moc líto, že jak v parlamentu, tak na magistrátě není dobrá vůle, umělecký i urbanistický cit,úcta k historii a křesťanským kořenům, které bychom zvláště v dnešní těžké době měli opečovávat. Bez kořenů národ zahyne. Světoobčan, Evropan – to není totéž jako Čech, Slovan. Já osobně nechci, aby můj rod splynul s rozpínavými Němci. Slovanská duše je jiná. Bůh chtěl rozličné národy, rasy, jazyky. Nelze vše bezduchým způsobem smíchat dohromady, pak je z toho nevzhledná nechutná břečka. Nebo z lidské pýchy cosi jako babylonský chaos a roztříštění. To si může přát jen člověk naivní, neznalý zákonitých daností, který na důsledky nepomyslí.
    Symbol Mariánský obsahuje ochranu a odpuštění, mírnost a tichost, skrze něj proudí Boží milosti i na ty, kdo to nevnímají. Škoda, že historické centrum Prahy stověžaté jej zatím nemůže mít.
    Ztotožňují se s předchozím názorem, že je škoda, že petiční stánek byl odstraněn. Chápu ale, že je obtížné jej stále provozovat. Ovšem nepřátelé Panny Marie i Pána Boha toto gesto dobré vůle berou jen jako slabost. Aktuální noční usnesení parlamentu vlastně ospravedlňuje někdejší barbarský nehistorický a primitivní vandalismus. Je to precedens. Návod pro další agresivní vtipálky, jak ničit, jak vylít tu nižší nekultivovanou, nesocializovanou a zlou stránku v člověku. Vše dle vzorů ostatních pseudodemokratických zemí aktuální Evropy. Nám, kdo to tak nemáme, zbývá modlitba a důvěra v Boží moc.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *