Noc kdy se na magistrátu nic nevyřešilo

Dlouho jsme čekali na to, kdy bude na pořadu jednání o mariánském sloupu a zastupitelé projednají petici.

Ještě před projednáváním bodu Mariánský sloup dvě třetiny zastupitelů z důvodu pozních hodin odešly a bylo zřejmé, že ke schválení navrhovaného bodu nedojde. Přesto si rozprava k tomuto tématu vyžádala více než 2 hodiny času řečnění od 03:00 do 05:20.

Bod nebyl schválen a tím nebyla projednána ani petice.

Pro nás kamenosochaře se však nic nemění. Z celého díla zbývá dokončit jen hlavici a střední římsu. Na tom budeme pracovat. O osazení díla na Staroměstské náměstí se bude dále jednat. Kámen počká, než se lidé dohodnou.

3 odpovědi na “Noc kdy se na magistrátu nic nevyřešilo”

  1. Je to zklamání. Jak chtějí řešit složitější záležitosti, než je návrat sloupu mi jasné není. Výzvy jako je dopravní situace v Praze, bytová politika, vyřešeny nebudou. Není nikdo, kdo by byl lídrem. Vidíme opatrnické přešlapování v bažině. Výborné na celé věci je, že sloup se dostal do povědomí lidí . Ještě je třeba času.

  2. Dobrý Bože, svěřujeme se pod Tvoji ochranu, veď nás prosím ke smíření mezi lidmi a posilni nás v modlitbách, aby socha Panny Marie se opět vrátila na místo, kam patří a žehnala celému národu. Pane, žehnej i našim milým kameníkům, dej jim sílu, ať mohou pokračovat v tomto úctyhodném díle.

  3. Domnívám se,že p.primátor spíše povolí výstavbu mešity než obnovu mariánského sloupu a vůbec mu nevadí že na rozdíl od cizích kultur tam tento sloup stál a byl bez povolení stržen.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *