Výtvarný happening na Staroměstském náměstí

Pracujeme na sloupu jako kamenosochaři už dvacet let pro Spolek pro obnovu mariánského sloupu. Jsme jedni z mnoha, kteří se na tomto příběhu obnovy Mariánského sloupu podílejí. Práce na kameni je jen část. Obrovská část celé obnovy této památky spočívá v organizační, teoretické, restaurátorské a administrativní práci. Architektura sloupu je připravena spolu se sochou Panny Marie k osazení na místě. Je to dar městu Praha. Spolek Pro obnovu zažádal o stavební povolení a po dlouhém a složitém procesu jej dostal.

Zatím není zábor staveniště. Není důležité postavit kopii barokního sloupu J.J.Bendla hned, ale je nyní možnost. Uvědomil jsem si, že důležité je proč obnovit tuto památku. Je to obnova krásné sochy, první barokní sochy v Čechách, která byla rozbita. Takový přátelský čin vůči našemu kolegovi sochaři. Uznání, že vytesal před 300 lety nádhernou pískovcovou sochu, která se stala inspirací našeho barokního umění v prostoru, kde žijeme a tvoříme.

Pochopil jsem ale také, že místo, kam byla tato památka před 300 lety osazena, je živé, naléhavé, procházejí tudy historické příběhy a vize. V tomto prostoru jsou mimo jiné i tři významné sochařské památky odkazující na tyto vize. Husův pomník, Kalich na průčelí Týnského chrámu a Mariánský sloup. Lépe řečeno chvíli se potkávaly. Tyto památky jsou symboly, které když budou moci stát vedle sebe na svých místech, znamenají prostý fakt, že se lidé dohodli a smířili. To je možná ten největší fakt proč obnovit tuto památku. V letošním roce 2018 byl obnoven Kalich na průčelí Týna. Mám naději, že bude moci být obnoven i Mariánský sloup, na kterém jsem se podílel.

Chtěl bych pomoci malým uměleckým happeningem k myšlence PROČ postavit jednu ze tří památek tohoto místa. Protože chápu, že smíření je těžká věc, má to svou váhu a musí se na ní podílet velké množství lidí.

Zároveň je to věc veliké naděje a radosti, protože tento příběh může rozdávat. Toto je koncept, proč pokračujeme na práci pro mariánský sloup a příběh, do kterého Vás srdečně zvu. A také který chci vyjádřit tímto happeningem. 12. května v 16. hodin přijďte na místo, kde stál a může znovu stát mariánský sloup :-)

sochař Petr

Událost na Facebooku

Místo Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí

Pozvánka na happening Kámen pro mariánský sloup byla uveřejněna na stránkách Arcibiskupství Pražského
Záštitu udělil radní pro kulturu Hlavního města Praha Jan Wolf
Happening se uskuteční na závěr ohlášené poutě Prahou

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *