Výtvarný happening na Staroměstském náměstí

Pracujeme na sloupu jako kamenosochaři už dvacet let pro Spolek pro obnovu mariánského sloupu. Jsme jedni z mnoha, kteří se na tomto příběhu obnovy Mariánského sloupu podílejí. Práce na kameni je jen část. Obrovská část celé obnovy této památky spočívá v organizační, teoretické, restaurátorské a administrativní práci. Architektura sloupu je připravena spolu se sochou Panny Marie k osazení na místě. Je to dar městu Praha. Spolek Pro obnovu zažádal o stavební povolení a po dlouhém a složitém procesu jej dostal.

Pokračovat ve čtení „Výtvarný happening na Staroměstském náměstí“

Anděl smíření

Vážení přátelé,
nikdo z těch, kteří usilují o obnovu mariánského sloupu, netouží po tom, aby se obnova této krásné sochařské památky stala pro někoho konfrontací, ale všichni usilují o smíření. Symbolem smíření fakticky mariánský sloup nyní opravdu je. Já jako sochař, který na něm pracuji, to takto vnímám, vidím a myslím.

Pokračovat ve čtení „Anděl smíření“