Zasedání HMP a ukončení petičního stánku

Dnes jsme měli možnost promluvit na zasedání Hlavního města Prahy.

Do programu jednání ZHMP byl následně zařazen bod, ve kterém má být projednána podaná petice Prosba za obnovení mariánského sloupu. Proběhne hlasování o revokaci negativního rozhodnutí zastupitelstva z roku 2017.

Nyní je naděje, že toto usnesení bude zrušeno, a my budeme moct v klidu pracovat dál.
A proto jako gesto dobré vůle a smíření odvezeme petiční stánek i jednotlivé kameny balustrády mariánského sloupu ze Staroměstského náměstí zpět na loď.

17:30 odstraněn petiční stánek

Pro zájemce, kteří se chtějí informovat o celém krásném příběhu obnovy Mariánského sloupu jsme k dispozici na lodi, která aktuálně zůstává v přístavišti pod Karlovým mostem.

Příběh mariánského sloupu v červnu 2019

Mariánská huť, která má se Společností pro obnovu mariánského sloupu smlouvu o provedení stavby mariánského sloupu, zahájila podle platného dokumentu „Rozhodnutí o umístění stavby“ práci na obnově mariánského sloupu 29. května 2019.
Společnost pro obnovu mariánského sloupu podala v ten den dle zákona „Oznámením o zahájení stavby“.

Stavební pozemek jsme oplotili a započali výkopové práce sejmutím dlažby. Práce však pokračovaly velice těžce a nestandardně, protože stále nebyl vydán zábor pro staveniště. Mohli jsme pracovat pouze v omezeném pozemku 7,5×7,5m stavby. Vše jsme přinesli ručně. Policie nás přinutila dlažbu znovu zakrýt.

10. června 2019 jsme pokračovali nakládáním kamenů architektury sloupu na kamiony a jejich transportem do přístaviště ve Staré Boleslavi. V 15h přijel objednaný jeřáb a kameny byly přeloženy na říční loď.
11. června 2019 večer připlula loď s kameny do Prahy a zakotvila na Alšově nábřeží.

15. června 2019 kameníci na pozemek stavby při modlitebním setkání za smíření a obnovení mariánského sloupu přinesli část kamenné balustrády, aby se kamenů lidé mohli dotknout. Policie stavební pozemek blokovala svým automobilem.

Po skončení setkání kameníci zřídili petiční stánek a snaží se vysvětlit lidem, že tuto stavbu dělají pro město Praha jako dar. Ten bude na město Praha po skončení stavby přepsán jako dar od Společnosti pro obnovu mariánského sloupu. Dar, na kterém pracovali zdarma, z materiálu, který věnovali lidé této země. Dar, který má v současné době podle odhadce hodnotu 50 milionů Kč. Přesto však jej dál chtějí stavět bez nároku na honorář.

V tomto duchu také občané podepisují petici, která se jmenuje Prosba. Její text je: Prosím, ať může být postaven mariánský sloup se sochou Panny Marie na Staroměstském náměstí v Praze.

Důležitým bodem tohoto příběhu bude zasedání zastupitelstva magistrátu ve čtvrtek 20. června v 9 hodin. Tato petice „prosba za mariánský sloup“ se zde bude projednávat. Přijďte prosím myšlenku obnovy mariánského sloupu svou přítomností podpořit.

Občané Prahy nebo vlastníci nemovitostí v Praze mají možnost na zasedání promluvit při interpelacích mezi 12.30 a 13.15. Podmínkou pro promluvu při interpelacích je odevzdání přihlášky do diskuze do 9.30 hodin. Více informací v Manuálu pro občana.

Příspěvek do diskuse – architekt Petr Kučera

Uveřejněno 17.6.2019 na Facbooku architekta Petra Kučery. S jeho svolením umisťujeme i zde na webu.

Tak se nám znovu rozhořel spor o navrácení Mariánského sloupu na Staroměstské náměstí. A znovu je to spíše o emocích než-li o čemkoliv jiném. Jelikož mě takto omezená „diskuse“ mrzí, dovolím si, snad poutavě, popsat i jiné aspekty Mariánského sloupu než jen spor o jeho symboliku. Připravil jsem si proto názornou grafiku a věřím, že vás můj pohled na věc zaujme.

Než se dostaneme k samotnému sloupu, je třeba si uvědomit jak vlastně vypadala situace, do které byl roku 1650 vsazen. Byla totiž velmi odlišná od té dnešní. Západní stranu náměstí tvořilo východní reprezentativní křídlo Staroměstské radnice a Krennův dům, zakrývající pohled na kostel sv. Mikuláše. Staroměstské náměstí mělo celkově velmi nepravidelný tvar, vycházející z přirozeného průběhu dávných obchodních cest.

Mariánský sloup byl v letech 1650-52 umístěn zhruba na východozápadní osu náměstí, spojující Staroměstskou radnici a kostel P.Marie před Týnem, hlavní staroměstský chrám. Spodní, zhruba obdélnou část náměstí, tak jasně prostorově definoval a ovládal. Takové už je urbanistické poslání solitérních vertikál v prostoru, ať už symbolizují cokoliv.
Nutno přiznat, že zde bylo jedno symbolické vyznění. Sloup vstanul přesně uprostřed mezi východním křídlem Staroměstské radnice, kde byl roku 1458 zvolen českým králem Jiří z Poděbrad, a Týnským chrámem, kde bylo pohřbeno jeho srdce a ve štítu umístěna jeho jezdecká socha se symbolickým nápisem „Pravda Boží vítězí“. Právě tato socha a srdce Jiřího z Poděbrad, spolu s husitským kalichem, byly po roce 1621, kdy byl chrám vrácen katolíkům, demonstrativně zničeny. To však nebylo v kontextu nábožensky motivované Třicetileté války nic zvláštního.

Pomník Mistra Jana Husa od Ladislava Šalouna, slavnostně odhalený 7. července 1915, nebyl postaven „Mariánskému sloupu navzdory“, ale naopak s ním rozehrál geniální urbanistickou i symbolickou hru. Vytvořil jeho prostorovou protiváhu a svým specifickým tvarem ovládl horní část Staroměstského náměstí. Byl postaven kolmo na hlavní osu Mariánského sloupu, jako by stál rozkročen mezi Staroměstskou radnicí a Týnským chrámem. A tím se dostáváme k jeho dokonale promyšlené symbolice…

Pomník Mistra Jana Husa je totiž ve skutečnosti pomníkem obou českých reformací, středověké (husitské) a novověké (Jednota bratrská). Dělítkem je právě osa Mariánského sloupu. Vpravo od ní, blíže Týnskému chrámu, centru husitské Prahy, je znázorněna skupina husitů. Vlevo, blíže Staroměstské radnici, je znázorněna skupina pobělohorských exulantů. Nejde o náhodu. Před východním křídlem radnice totiž bylo po bitvě na Bílé Hoře popraveno 27 českých pánů (21.6.1621). Mimochodem právě směrem k popravišti Panna Marie z vrcholu Mariánského sloupu shlížela. Třešničkou na dortu je pak zajímavá náhoda, že Šalounův Jan Hus je náramně podobný Janu Amosu Komenskému.

3. listopadu 1918 byl Mariánský sloup smeten vírem dějinných událostí. Detaily netřeba rozebírat, ty zde jistě budou předmětem vášnivé diskuse. Jen bych chtěl dodat, že k tomu nedošlo za jednohlasného jásotu všech. Mnozí Pražané se snažili sloup bránit. Celá akce, která měla pokračovat shazováním soch z Karlova mostu do Vltavy, vyvolala již tehdy odmítavé reakce z oficiálních míst a byla odsouzena jako vandalský čin. Nicméně, v kontextu doby, tedy vzniku Československa, nebylo myslitelné zareagovat jakkoliv jinak než tím, že byly trosky sloupu urychleně odklizeny a vše se přešlo taktním mlčení. Pomník Jana Husa tak ztratil svůj symbolický a hmotový protějšek, stejně jako urbanistický kontext. Krennův dům zanikl již na počátku 20. století, východní radniční křídlo po roce 1945. Prostor Staroměstského náměstí zůstal urbanisticky rozvrácen…

Prohlášení k setkání 15.6. 2019 na Staroměstském náměstí

Dnes na Staroměstském náměstí proběhlo shromáždění jehož záměrem bylo představit Mariánský sloup. A to v písni, modlitbě a dotyku s kamenem. Proto jsme ručně přinesli část Mariánského sloupu a sestavili jedno pole balustrády.

Na místě nahlášeného shromáždění stála dodávka městské policie. Městští policisté odmítli ji posunout a vpustit nás na místo.

Při vyndání jediné dlažební kostky uvnitř staveniště Mariánského sloupu byl můj bratr Tomáš odvlečen městskou policii a legitimován. Po rozmluvě s PČR a naším právníkem byl propuštěn a na místě jsme si podali jsme si ruce. Tato událost nás mrzí.

Momentálně zde zůstávám, pro zabezpečení části sestaveného uměleckého díla.

Je zde petiční stánek, kde stovky lidí podepisují prosbu za postavení Mariánského sloupu.

Nejsme aktivisté, jsme kamennosochařská huť v zoufalé situaci, do které nás přivádí neoprávněné jednání úradů při obnovování této hsitorické památky.

Budeme rádi za podporu, jsme k dispozici i médiím.

Aktualizace 19:00: na místě zůstává petiční stánek, kde můžete připojit svůj podpis na podporu stavby Mariánského sloupu.

Aktualizace 16.6.2019 02:00:

Přátelé,
za kamenosochařskou huť a náš team jsme udělali pro stavbu Mariánského sloupu vše, co šlo.

Přivezli jsme všechny části Mariánského sloupu do Prahy, na Staroměstském náměstí jsme zahájili stavbu a uspořádali velké setkání na podporu stavby, kde se všichni mohli dotknout kamene, vyjádřit podporu přítomností, modlitbou, písní a dozvědět se o celém příběhu.

Nyní je to na vás!

  1. přijďte podepsat petici za postavní Mariánského sloupu (petiční stánek na Staroměstském náměstí)
  2. Pražané napište svému zastupiteli, ať hlasuje za postavení sloupu (hlasování Prahy 1 18.6., hlasování Magistrátu 20.6.). Rádi vám s tím pomůžeme, pište na email
  3. pomozte nám udržet petiční stánek v chodu do 20.6. (pro více informací nás kontaktujte na emailu, nebo telefonu 607224162). Musíme společně zajistit nepřetržitou přítomnost u petičních archů a sestavené části balustrády Mariánského sloupu.

Situace se má tak, že stavební povolení bylo vydáno v roce 2017, ale od té doby nebyl kompetentními uředníky povolen zábor prostranství umožňující stavbu. Byl na ně vyvíjen neoprávněný tlak od politiků, byli zastrašováni a podobně.
Nyní je formálně zahájena stavba a situace bohužel zašla tak daleko, že ji za nás musel začít řešit právník.

Přátelé, sochařství zavede člověka na opravdu zajímavou cestu, když se bere naplno, ale s kamenem je to vždy na prvni a jediný pokus.